Wettelijk minimumloon 2013

19 oktober 2012

Iets gestegen.

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen op 1 januari 2013 licht.

  • Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2013:

    € 1.469,40 per maand
    € 339,10 per week
    € 67,82 per dag.


De wet kent geen wettelijk minimum uurloon. 

Meer weten over het minimumloon van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?