Recht op uitkering bij meegaan met detachering

29 juni 2012

Zelf ontslag nemen met behoud WW.

De man van mevrouw A werd voor zijn werk gedetacheerd op de Maasvlakte, voor een periode van minimaal 3 jaar. Doordeweeks woonde de man in de buurt van Rotterdam. Mevrouw A nam ontslag vanuit haar baan in Enschede om bij haar man te kunnen zijn. Zij verhuisden echter niet: hun eigen huis werd aangehouden en elk weekeinde brachten zij daar samen door. Het UWV vond dat dit verwijtbare werkloosheid was. Zelf ontslag nemen mag namelijk alleen als aan de voortzetting van de eigen baan zodanige bezwaren zijn verbonden, dat deze voortzetting redelijkerwijs niet kan worden gevergd'. Dat zijn uitzonderingssituaties en het UWV vond dat door niet echt te verhuizen in redelijkheid van mevrouw A kon worden gevraagd haar baan te behouden. Daarmee volgde UWV een eerdere uitspraak van de rechter.

Toch WW

Mevrouw A ging in beroep en kreeg van de rechtbank toch een WW-uitkering toegekend. Het UWV gaf namelijk een te strikte uitleg aan de eerdere rechterlijke uitspraak. De expliciete gedachte bij die uitspraak was dat een wens van betrokkenen om de samenwoning te handhaven moest worden gerespecteerd. De wil om het gezinsverband intact te houden is een dwingende reden van sociale aard, ook volgens de wetgever. De rechtbank vond daarom: 

'Nu in de onderhavige situatie sprake is van een detachering voor een aanzienlijke tijd - van medio 2010 tot in elk geval medio 2013 en mogelijk tot in 2014 - en niet is betwist dat dagelijks heen en weer reizen tussen B. en H. redelijkerwijs onmogelijk is, waren daarom naar het oordeel van de rechtbank ook in de onderhavige situatie aan de voortzetting van het dienstverband zodanige bezwaren verbonden, dat deze voortzetting redelijkerwijze niet van betrokkene gevergd kon worden.

De omstandigheden dat betrokkene in H. ingeschreven is blijven staan en daar in de weekeinden met haar echtgenoot verblijft, doen hier niet aan af.'

Verhuizing is dus niet meer het centrale criterium, maar de wil om samen te blijven wonen, ook bij langdurige (maar wel tijdelijke) detachering.

Meer weten over een WW-uitkering, van een advocaat in Tilburg? 

 

Bron: LJN BW8048