Lagere eisen aan BV per 1 oktober 2012

26 juni 2012

Vooral gunstig voor starters.

Per 1 oktober 2012 wijzigen de regels voor het oprichten van een BV. Belangrijke veranderingen zijn:

  • versoepeling startkapitaal eis € 18.000,-
  • afschaffing verplichte blokkeringregeling, de bankverklaring en de accountantsverklaring bij inbreng in natura
  • ruimere mogelijkheden om in statuten maatwerk te leveren 

Voor ondernemers die een standaard-bv willen oprichten, passen de statuten straks op één A4-tje. Uitgebreide statutaire regelingen en juridische advisering zijn dan in standaardsituaties niet meer nodig.

Maatwerk

De nieuwe regeling maakt ook meer juridisch maatwerk mogelijk. De grotere vrijheid die ondernemers wordt geboden, blijkt vooral uit de ruimere mogelijkheden om in de statuten af te wijken van bepalingen in de wet. Voorbeelden daarvan zijn de mogelijkheid dat iedere aandeelhouder of groep van aandeelhouders zijn eigen bestuurder benoemt, de uitgifte van stemrechtloze aandelen en meer gelegenheid om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden.

Vooral voor startende ondernemers verlaagt de nieuwe regeling de drempel om een BV op te richten. Voor bestaande BV's betekenen de nieuwe regels gelukkig niet dat de statuten meteen moeten worden aangepast.

Meer weten over de BV van een advocaat ondernemingsrecht in Tilburg? 

Bron: overheid.nl