Minimumloon gaat omhoog

4 juni 2012

Kleine stijging per 1 juli 2012.

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2012.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2012:
• € 1.456,20 per maand
• € 336,05 per week
• € 67,21 per dag

Voor werknemers jonger dan 23 jaar gelden lagere minimumjeugdlonen.

Meer weten over lonen van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?