Hennepkwekerij

10 april 2012

Een verhuurder heeft veelal geen zicht op wat zich afspeelt in de huurwoning. Om toch te proberen nog enig invloed uit te oefenen, zou de verhuurder alvorens de huurovereenkomst wordt afgesloten, kunnen vragen naar een origineel identiteitsbewijs alsmede een kopie van een salarisstrook. Stel dat echter toch in de verhuurde woning een hennepkwekerij wordt aangetroffen, wat dan? Een huurovereenkomst verbiedt vaak niet alleen het telen van hennep, maar het bevat vaak ook een gebod dat de huurder zich houdt aan de voorschriften van diverse nutsbedrijven. Een huurder dient zich in ieder geval als een goed huurder te gedragen, maar ook de woning overeenkomstig de daaraan gegeven woonbestemming te gebruiken. Het aantreffen van een hennepkwekerij vormt een sterk argument voor de verhuurder om via de rechter ontbinding en ontruiming van de woning te vragen. Een rechter zal dit in beginsel nagenoeg altijd toewijzen, tenzij er zeer zwaarwegende persoonlijke omstandigheden zijn, waardoor een ontbinding en ontruiming niet gerechtvaardigd zou zijn. Let wel, een huurder moet wel van hele goede huize komen om een ontbinding en ontruiming tegen te gaan. Naast deze civielrechtelijke procedure zal de huurder ook strafrechtelijk worden vervolgd. Mocht sprake zijn van onderverhuur - los van de vraag of dit juridisch gezien is toegestaan - dient de oorspronkelijke huurder erop bedacht te zijn, dat hij aansprakelijk kan worden gehouden voor gedragingen van degenen die met zijn goedvinden het gehuurde gebruiken, zelfs indien hij onwetend is van hun activiteiten. Ga als huurder derhalve niet zomaar over tot onderverhuur van de woning!

Meer hierover weten van een advocaat uit Tilburg?

Bron: column Tilburgse Koerier