Alle bedrijven kunnen straks onder de loep

3 april 2012

Uitbreiding wet BIBOB betekent vérgaande bevoegdheden overheid.

Criminele organisaties zijn soms afhankelijk van vergunningen, subsidies of aanbestedingen, bijvoorbeeld voor witwasconstructies. Om te voorkomen dat de overheid ongewild criminaliteit in de hand werkt, is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) ingevoerd. Deze wet geeft bestuursorganen (zoals gemeenten) en aanbestedende diensten (zoals Rijkswaterstaat) de mogelijkheid om bedrijven en personen te screenen.

Tot nu was de wet beperkt tot 'gevoelige' sectoren zoals horeca, de seksindustrie, speelhallen, de evenementenindustrie en softdrugshandel, evenals voor aanbestedingen in de bouw, het milieu en ICT. Deze benadering van sectoren wordt losgelaten. Alle ondernemers kunnen straks -als het aan het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt- worden onderzocht. Een wetsvoorstel is daartoe inmiddels ingediend.

Meer weten over ondernemingsrecht, van een advocaat in Tilburg?

Bron: rijksoverheid.nl, recht.nl