Scheefwonen

23 februari 2012

Scheefwonen: het gebeurt steeds vaker de laatste jaren. Reden waarom er een wetsvoorstel ligt om het ‘scheefwonen' per 1 juli 2012 tegen te gaan. Wat betekent ‘scheefwonen' exact? Scheefwonen houdt in dat er een woning wordt gehuurd waarvan de woonlasten laag zijn in verhouding met een relatief hoog salaris. Doordat het lastig is in de huidige tijd een hypotheek te krijgen, blijft iedereen zitten waar hij/zit. Het gevolg hiervan is dat er relatief weinig huurwoningen vrijkomen. En dat heeft weer gevolgen voor de woningmarkt. Om de woningmarkt een boost te geven, is de overdrachtsbelasting vorig jaar al verlaagd. Om het scheefwonen tegen te gaan, is een wetsvoorstel Huurverhoging op grond van inkomen ingediend. Concreet betekent dit voorstel dat sociale huurders met een inkomen boven de € 43.000,- een extra huurverhoging krijgen. Met ingang van 1 juli 2012 stijgt de kale huurprijs van huurwoningen met 2,3%. Naast deze 2,3% verhoging kan de huur - ingeval van scheefwonen - nog eens extra worden verhoogd met 5% (totaal kan daarom sprake zijn van een verhoging van 7,3%). Hoe kan een huurprijsverhoging worden doorgevoerd? Een voorstel tot huurprijsverhoging dient aan verschillende voorwaarden te voldoen. Het dient in ieder geval schriftelijk en twee maanden voor de voorgestelde ingangsdatum aan de huurder te worden gedaan. Als het voorstel niet aan de gestelde eisen voldoet, dan blijft in beginsel de eerdere huurprijs verschuldigd, tenzij de huurder door het verzuim niet is benadeeld. Huurders wees bedacht op de aankomende huurprijsverhogingen en verhuurders let op de voorwaarden gesteld aan deze huurprijsverhoging.

Meer hierover weten van een advocaat in Tilburg?

 

Bron: column Tilburgse Koerier