Rechter straft excessieve beloning af

22 november 2011

Bestuurder moet € 2,2 mln terugbetalen.

De rechter heeft in een recente uitspraak excessieve beloning van een bestuurder afgestraft. Een BV had tegen haar statutair bestuurder een vordering ingesteld omdat die zichzelf als bestuurder -waarbij hij zelf zijn salaris kon vaststellen- excessief zou hebben beloond. Hij mocht zijn eigen salaris bepalen voor werkzaamheden van eenvoudige administratieve aard en beperkte omvang, als statutair bestuurder van een BV waarin een vermogen was ondergebracht. Hij heeft in de periode 2002 tot en met 2009 misbruik gemaakt van de positie van vertrouwensman die hij voorheen innam in het leven van één van de eisende partijen.

Hij kon dit jarenlang volhouden omdat hij zich zelf als statutair bestuurder op onrechtmatige wijze décharge verleende; hij belegde hiervoor geen rechtsgeldige aandeelhoudersvergaderingen en was ook als enige aanwezig op deze aandeelhoudersvergaderingen.

De rechter heeft daarom een deskundige ingeschakeld om te onderzoeken wat een redelijke beloning zou zijn geweest. De bestuurder heeft aan dit onderzoek geen adequate medewerking willen verlenen. Hij was fiscaal jurist maar hield geen duidelijke boekhouding bij en vertelde de deskundige dat alle administratie in een doos op zolder stond, die nog moest worden uitgezocht.

Iedereen is echter verplicht mee te werken aan een onderzoek door een deskundige; als dat niet gebeurt mag de rechter daar zelf gevolgen aan verbinden. Hier was dat het toekennen van de terugbetalingsclaim. De bestuurder diende een bedrag van € 2.177.807,64 terug te betalen, en ruim
€ 50.000,- aan proceskosten.

Meer weten over aansprakelijkheid, van een advocaat ondernemingsrecht in Tilburg?

Bron: Opmaat arbeidsrecht 2011/603, LJN BU2949