Nieuwe regeling incassokosten in de maak

17 november 2011

Europa schrijft ook vaste betaaltermijn voor.


De regeling tussen bedrijven rond betalingen en incasso's gaat veranderen. vanuit Europa is een richtlijn gesteld die Nederland nu moet gaan doorvoeren. Met die richtlijn worden termijnen en mogelijke maatregelen in de EU geharmoniseerd. Een en ander is geregeld in een wetsvoorstel van het kabinet

Schuldeisers kunnen bij betalingsachterstanden in dat voorstel naast de wettelijke handelsrente sowieso ook € 40,- voor incassokosten in rekening brengen. Bovendien wordt wettelijk een betalingstermijn van 60 dagen vastgelegd voor handelstransacties tussen ondernemingen. Voor overheidsinstanties worden de regels nog strenger: zij moeten straks hun facturen binnen 30 dagen betalen. 

Meer weten over incasso van een advocaat in Tilburg?

Bron: Advocatenblad nieuwsbrief 17 november 2011