Verhoging minimumloon

10 november 2011

Wettelijk minimumloon aangepast per 1 januari 2012.

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2012.

Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2012:
• € 1.446,60 per maand
• € 333,85 per week
• € 66,77 per dag

Voor werknemers jonger dan 23 jaar gelden lagere lonen. Er bestaat geen wettelijk minimumloon per uur. Dat moet worden berekend aan de hand van het minimumweekloon, gedeeld door de normale arbeidsduur per week (bijv.36/38/40 uur)

Meer weten over loon, van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: szw.nl