Protest tegen dure rechtszaken heeft effect

2 november 2011

Kabinet past plannen aan onder druk.

Het brede maatschappelijke protest onder de noemer 'Recht voor iedereen', waar KZO|O13 ook aan deelnam, heeft succes gehad. Het kabinet heeft zijn plannen voor het kostendekkend maken van de griffierechten aangepast. De tarieven voor een aantal zaken zijn verlaagd. Een burger is straks voor zaken over bijvoorbeeld uitkeringen € 250 kwijt. Voor andere bestuurszaken wordt het tarief € 400.

In de plannen was aanvankelijk sprake van een basistarief van € 500 bij de bestuursrechter. Dat kwam het kabinet op kritiek van o.a. de Rechtspraak en de advocatuur te staan omdat de gang naar de rechter voor burgers onbetaalbaar zou worden.

Het kabinet heeft ook besloten dat burgers bij hoger beroep geen griffierechten hoeven betalen. In familiezaken voor mensen zonder vermogen gaat een tarief van minimaal € 125 gelden. Het standaardtarief voor familiezaken zal € 500 gaan bedragen en geldt voor hogere inkomens.

De maatregelen, die ervoor moeten zorgen dat de rechtspraak wordt bekostigd door wie er gebruik van maakt, moeten zomer 2012 ingaan.

Meer weten over griffierechten van een advocaat in Tilburg?

 

Bron: rechtspraak.nl