De rechter: functioneren goed, maar wat duurt het lang...

30 september 2011

Klantwaarderingsonderzoek levert kritiek op.

Gisteren zijn de resultaten gepresenteerd van een grootscheeps klantwaarderingsonderzoek bij de rechterlijke macht. Er is onderzocht hoe tevreden professionals maar ook burgers en bedrijven over het functioneren van de rechtspraak.Het onderzoek vond plaats onder 4600 advocaten, officieren van justitie, vertegenwoordigers van overheidsorganen en 2400 rechtzoekenden.

Grote bottleneck is de tijd die rechtbanken en hoven nodig hebben om zaken af te doen. Zowel burgers als professionals zijn kritisch.Slechts 46 procent van de professionals en 55 procent van de rechtzoekenden is tevreden over de doorlooptijden

Over het functioneren van de rechter wordt een stuk milder geoordeeld. 73 procent van de professionals en 81 procent van de burgers en bedrijven zegt ‘tevreden tot zeer tevreden' te zijn over het rechterlijk functioneren.

Erik van den Emster, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak: ‘Deze uitslag onderstreept dat rechters in Nederland over het algemeen goed functioneren. Wel moeten we met elkaar een stap voorwaarts zetten in de tijdige afhandeling van zaken.'

Of dat gaat lukken is maar zeer de vraag. Dit jaar zijn maar 10 nieuwe rechters in opleiding aangenomen, tegenover normaal 60. De verwachting is namelijk dat in de nabije toekomst het aantal zaken drastisch zal dalen, vanwege de geplande invoering van een andere manier van financiering. Burgers en bedrijven moeten voortaan een kostendekkend griffierecht aan de overheid betalen, voordat een zaak überhaupt kan starten. De kosten lopen daarmee zo hoog op dat veel rechtzoekenden waarschijnlijk zullen afhaken. Een breed gedragen protest hiertegen, onder meer van advocaten, heeft voorlopig nog geen effect gehad.

Bron: Opmaat nieuwsbericht 2011/500