Van wie is domeinnaam Ministerpresidenterutte.nl ?

5 september 2011

Overdracht aan overheid is verplicht volgens rechter.

De heer A legde de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl vast en gebruikte die om (via een link naar klokkenluideronline.nl) zijn eigen ideëen aan de man te brengen. Het Ministerie van Algemene Zaken heeft eerst verzocht om vrijwillige overdracht van de domeinnaam. De startprijs van A was echter € 88.888,88 zodat uiteindelijk een procedure volgde.

Het is ieders bevoegdheid om een domeinnaam vast te leggen. Die bevoegdheid geldt niet onbeperkt. De rechter kan ingrijpen als er sprake is van misbruik daarvan. Dat was hier zo:

Uiteraard staat het [A], binnen de grenzen van het recht, vrij om aandacht te vragen voor zijn ideeën. In de thans bestaande situatie lift [A] daarvoor mee op de naamsbekendheid en de positie van de minister-president. Als hij zijn gedachtegoed via internetsites aan de man wil brengen, dient hij dat te doen op eigen kracht en niet via de domeinnaam van een website die het publiek bezoekt om informatie over minister-president Rutte te krijgen.

Belangrijk is ook nog dat de rechter schrijft dat ook het registereren van een domeinnaam met de bedoeling die later met winst aan de Staat te verkopen is verboden.

 

Bron: itenrecht.nl 1 september 2011, IT480