Daling werkloosheid

8 juni 2011

Sterke daling onder laagopgeleide werklozen.

In het eerste kwartaal van 2011 lag het aantal laagopgeleide werklozen 33 duizend lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook het aantal middelbaar opgeleide werklozen nam af, met 15 duizend. Er zijn daarentegen nauwelijks minder hoogopgeleide werklozen.

Het werkloosheidspercentage lag onder laagopgeleiden in het eerste kwartaal van 2011 op 7,7 procent, ruim 2 % minder dat het jaar ervoor. Bij hoogopgeleiden bleef het werkloosheidspercentage in deze periode onveranderd, zo rond de 4%. Het grootste deel van de afname van het aantal laagopgeleide werklozen komt voor rekening van mannen.

Het aantal laagopgeleide vrouwen in de werkzame beroepsbevolking steeg aanzienlijk. Er zijn veel laagopgeleide vrouwen aan het werk gegaan die voorheen niet tot de werkloze beroepsbevolking hoorden. Het aantal mannen in de werkzame beroepsbevolking nam ook toe maar minder dan bij de vrouwen.

De arbeidsdeelname is het hoogst onder hoogopgeleiden met ruim 83 procent. Dit aandeel is de laatste jaren vrij stabiel. Onder laagopgeleiden is de arbeidsparticipatie recent wel licht toegenomen.

Bron: CBS webmagazine 6 juni 2011