Nieuwe internationale richtlijnen voor verantwoord ondernemen

6 juni 2011

Grote maatschappelijke verantwoordelijkheid voor bedrijven die internationaal ondernemen.

In nieuwe internationale richtlijnen is vastgelegd dat bedrijven die internationaal ondernemen een grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen. Eind vorige maand zijn de richtlijnen ondertekend door 42 landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Deze richtlijnen dragen bij aan respect voor mensenrechten, verbetering van de arbeidsomstandigheden, de bescherming van het milieu en het tegengaan van corruptie.

Met de aanscherping van de nieuwe richtlijnen is het toepassingsbereik niet alleen beperkt tot bedrijven met bezittingen in het buitenland maar is de richtlijn van toepassing op alle bedrijven. In de nieuwe richtlijnen is er aandacht voor werkgelegenheid, mensenrechten, tegengaan van klimaatverandering en omkoping in internationale transacties.

Bij de totstandkoming van de richtlijnen heeft Nederland, als voorzitter, een belangrijke rol bij de onderhandelingen gespeeld. Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, die namens Nederland de OESO- conferentie bijwoont is blij dat het belang van fatsoenlijk ondernemen wereldwijd wordt onderkend.

Bron: OpMaat nieuwsbericht, arbeidsrecht 2011/266