‘Aangetekende' e-mail

1 juni 2011

Onomstotelijk bewijs e-mailbezorging

In Nederland wordt de ‘aangetekende' mail geïntroduceerd door het Amerikaanse bedrijf RPost waar de dienst al geruime tijd wordt gebruikt door verzekeraars, advocaten en zelfs het leger.

Volgens Paul Pols, jurist bij ICTRecht, staat de verzender bij gewone e-mail tamelijk zwak. Leesbevestigingen bijvoorbeeld, zeggen weinig. Die kunnen eenvoudig worden vervalst. Een printje van een e-mail zegt evenmin heel veel: een beetje handige advocaat trekt de authenticiteit van de inhoud, de verzendtijd en bezorgingsstatus in twijfel, terwijl de afzender daar geen bewijs voor kan overleggen. De aangetekende mail is rechtsgeldig en geen speld tussen te krijgen: bij betwisting door een wederpartij kan onomstotelijk bewijs worden geleverd van de e-mailbezorging, de inhoud (inclusief de bijlagen) en het tijdstip van ontvangst.
De aangetekende e-mail kan worden gebruikt in combinatie met een dienst die het mogelijk maakt online-overeenkomsten aan te gaan. Faxen is niet meer nodig. De ontvanger kan het contract in zijn eigen browser bekijken en er met een paar muisbewegingen een handgeschreven handtekening onder zetten, die elektronisch wordt toegevoegd aan het contract.

Meer hierover weten van een advocaat in Tilburg?

Bron: OpMaat nieuwsbericht 2011/ 216