Aantal uitzenduren neemt versneld toe

27 mei 2011

Vraag naar uitzendkrachten weer aangetrokken.

Het aantal uitzenduren is voor de vierde maal op rij gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het eerste kwartaal van 2011 groeide het aantal uitzenduren met bijna 6 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Daarmee is het groeitempo, dat in de loop van 2010 was afgenomen, weer versneld.

De afgenomen vraag naar goederen en diensten leidde in de tweede helft van 2008 en in 2009 tot minder werk voor uitzendkrachten. In 2010 en het begin van 2011 is de vraag weer aangetrokken. Volgens de conjunctuurtest zakelijke dienstverlening waren er in de uitzendbranche duidelijk meer ondernemers die een toename van de toekomstige personeelssterkte verwachtten dan ondernemers die op een afname rekenden.

Bron: CBS (27 mei 2011)