Afschaffing verklaring van geen bezwaar voor BV's en NV's

10 mei 2011

Uitbreiding en vernieuwing controlesysteem.

Voor de oprichting of statutenwijziging van een BV of NV is per 1 juli 2011 niet langer een verklaring van geen bezwaar nodig. Het ministerie van Justitie houdt momenteel nog preventief toezicht op BV en NV's via de verklaring van geen bezwaar.

Halverwege 2011 wordt dit vervangen door een systeem van doorlopende controle en daarbij wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van elektronische informatie die al bij de overheid bekend is. Andere rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en coöperaties vallen straks ook onder de reikwijdte van het controlesysteem.

Meer weten over een BV, van een advocaat ondernemingsrecht in Tilburg?

Bron: Recht.nl (3 mei 2011)

Neem voor meer informatie contact op met: