Begeleiding van zieke werklozen kan beter

30 oktober 2010

Het UWV moet zieke werklozen helpen bij terugkeer naar het werk. Deze kwetsbare doelgroep heeft een voortvarende en op maat gesneden begeleiding nodig. De Inspectie Werk en Inkomen signaleert bij de re-integratie van langdurig zieke werklozen een aantal tekortkomingen en knelpunten. Het UWV heeft een verbeterplan opgesteld.

De Inspectie Werk en Inkomen onderzocht - naast de preventie van langdurige werkeloosheid bij zieke werklozen - ook de activiteiten van het UWV voor werknemers die werkloos dreigen te worden. Het is van belang dat deze groep zich snel meldt bij UWV WERKbedrijf. Zeker in de beginperiode vóór of na het ontstaan van werkloosheid is de kans op een geslaagde werkhervatting het grootst. Vooral mensen met een verhoogd risico op langdurige werkloosheid moeten sneller de benodigde intensieve ondersteuning bij het vinden van nieuw werk krijgen.

Voorlichting en advies belangrijk
Het UWV wijst met voorlichting en advies op het belang van vroege melding van dreigende werkloosheid. Niettemin melden zich maar relatief weinig werknemers meteen nadat duidelijk is dat zij worden ontslagen. UWV kantoren verschillen in de mate waarin zij een vroege melding van dreigende werkloosheid bevorderen. Meerdere UWV locaties wijzen met voorlichting en advies op het belang van vroege melding van dreigende werkloosheid, andere locaties geven dit onderwerp minder prioriteit.

Begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan
Veel van de mensen die zichzelf melden zijn in staat zelf weer werk te vinden. Er is echter ook een groep mensen met een verhoogd risico op langdurige werkloosheid. Deze mensen hebben intensievere ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan nodig. Het is hierbij belangrijk dat snel wordt vastgesteld wat de juiste ondersteuning is.

De begeleiding van zieke werklozen concentreert zich op het oplossen van de medische problemen van de werkloze. De focus op werkhervatting komt pas laat en te weinig tot stand. Daarbij speelt een rol dat de re-integratie van zieke werklozen in een ander deel van de organisatie is ondergebracht dan de re-integratie van andere uitkeringsgerechtigden. Het UWV Werkbedrijf zet zijn kennis en expertise met betrekking tot de mogelijkheden op de arbeidsmarkt niet structureel in voor zieke werklozen.

Verbeterplan opgesteld
Een goed werkend registratiesysteem waarmee klant en proces gevolgd en gestuurd kunnen worden ontbreekt. Daarnaast kampen sommige UWV kantoren met capaciteitsproblemen. In de helft van de onderzochte gevallen worden probleem-analyses en re-integratieplannen ongeveer drie maanden te laat opgesteld. UWV heeft op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een verbeterplan opgesteld om de geconstateerde tekortkomingen en knelpunten aan te pakken.

Meer hierover weten van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Inspectie Werk en Inkomen, 6 september 2010