Uitzendbureaus positief over ontwikkeling werkgelegenheid

2 november 2010

In augustus 2010 verwachtte een ruime meerderheid van de uitzendbureaus het personeelsbestand in de komende 3 maanden te gaan uitbreiden. De rest van de zakelijke dienstverleners daarentegen was nog steeds niet positief over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun branche. De ondernemers in de industrie voorzagen net als in de voorgaande maanden een krimp.

Uitzendbureaus uitzondering binnen zakelijke dienstverlening
Het aantal zakelijke dienstverleners dat een krimp van de personeelssterkte voorziet was in augustus 2010 nog net iets groter dan het aantal dat een groei verwacht. Bij de uitzendbureaus was de stemming heel anders. Hier verwachtte 55 procent een groei van de personeelssterkte in de komende 3 maanden en slechts 2 procent een krimp. Augustus was de zevende maand op rij waarin de uitzendbranche positief was over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid.
IT-bedrijven dachten in augustus dat hun personeelssterkte nauwelijks zal veranderen. De overige branches binnen de zakelijke dienstverlening verwachtten een krimp van hun personeelssterkte. Vooral architecten- en ingenieursbureaus waren negatief.

Ondernemers industrie verwachten nog steeds afname personeelssterkte
De ondernemers in de industrie waren in augustus even somber over de toekomstige werkgelegenheid als in de voorgaande twee maanden. Alleen de ondernemers in de transportmiddelenindustrie, de machine- en apparatenindustrie en de voedings- en genotmiddelenindustrie verwachtten hun personeelsomvang in de komende drie maanden uit te breiden. De overige ondernemers voorzagen een krimpende of gelijk blijvende personeelssterkte.

Aantal uitzenduren fors toegenomen
Het aantal uitzenduren steeg in het tweede kwartaal van 2010 met bijna 5 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde indexcijfer van het aantal uitzenduren fase A (2005=100) kwam in het tweede kwartaal uit op 107,3, tegen 102,3 een kwartaal eerder.
De groei van het aantal uitzenduren was de eerste in bijna twee jaar. Dit past in het conjunctuurbeeld. De afgenomen vraag naar goederen en diensten leidde allereerst tot minder werk voor uitzendkrachten. Inmiddels trekt de vraag weer aan.

Meer hierover weten van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: CBS, 27 en 30 augustus 2010