Goede begeleiding en acceptatie op werkvloer essentieel voor Wajonger

2 november 2010

Directe en open communicatie, goede begeleiding binnen het bedrijf en goed inzicht in mogelijkheden en beperkingen zijn essentieel voor het goed functioneren van een Wajonger binnen een MKB-bedrijf. Dit blijkt uit een onderzoek van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI). In het onderzoek ‘Wajongers op de werkvloer' heeft de Raad voor Werk en Inkomen onderzocht wat leidinggevenden, collega's en Wajongers in MKB-bedrijven kunnen doen om hiervoor te zorgen. Het is van belang om de medewerkers goed voor te bereiden op de komst van een Wajonger. Wanneer er zich onverhoopt problemen voordoen op de werkvloer, zal hier snel op ingesprongen moeten worden. De leidinggevende speelt daarin een belangrijke rol.

Drie voorwaarden
Om te voorkomen dat Wajongers uitvallen, zijn er drie belangrijke voorwaarden: een prettig werkklimaat, goed inzicht in de kansen en beperkingen van de Wajonger en voldoende begeleiding door de leidinggevende en collega's. Uit het onderzoek blijkt verder dat werkgevers een positieve houding hebben ten opzichte van Wajongers als werknemers. Collega's accepteren een Wajonger eerder als zij zicht hebben op de mogelijkheden en beperkingen van de Wajonger. Daarom moet hier open en eerlijk over gesproken worden. Dit vergroot het wederzijdse begrip. Ook is de begeleiding van de Wajongers erg belangrijk, juist ook op de werkvloer. Vaak is het goed om één collega als aanspreekpunt aan te wijzen. Het is van belang hier goede afspraken over te maken.

Programma Cultuuromslag Wajongers
De RWI heeft het onderzoek ‘Wajongers op de werkvloer' uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat samen met andere ministeries het tweejarig Programma Cultuuromslag Wajongers is begonnen.

Om de arbeidsparticipatie van jonggehandicapten te stimuleren is de Wet Wajong gewijzigd, maar volgens het ministerie is dat niet voldoende. Er is ook een cultuuromslag nodig bij werkgevers, werknemers, professionals en de Wajongers zelf. In dat licht is de RWI gevraagd onderzoek te doen onder betrokkenen op de werkvloer naar cultuuraspecten ten aanzien van Wajongers. De inzichten uit dit onderzoek worden in het najaar gebundeld in een handreiking voor werkgevers.

Meer hierover weten van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: RWI, 24 augustus 2010