Europees Hof van Justitie: geen recht op bijzondere toelage tijdens zwangerschapsverlof

22 augustus 2010


Werkneemsters die wegens hun zwangerschap van arbeid zijn vrijgesteld of naar een andere arbeidsplaats zijn overgeplaatst, hebben recht op hun maandelijks basissalaris en op de toelagen die verband houden met hun beroepsstatuut.
Zij hebben daarentegen geen recht op de toelagen en de premies die de compensatie beogen van de ongemakken verbonden aan de uitoefening van bepaalde functies in bijzondere omstandigheden, wanneer zij die functies niet daadwerkelijk uitoefenen, volgens het Europees Hof van Justitie.

Oostenrijkse en Finse werkneemsters

Het Hof was door rechters uit Finland en Oostenrijk gevraagd uitspraak te doen over de beloning bij zwangerschap.
Een Oostenrijkse vrouw die vóór haar zwangerschap als arts-assistente werkte, stapte naar de rechter nadat ze om gezondheidsredenen moest stoppen met werken en vervolgens een toelage niet meer kreeg uitbetaald. Het ging om een vergoeding voor het beschikbaar zijn voor overuren. Volgens het hof had ze geen recht op die vergoeding omdat ze de prestatie niet daadwerkelijk leverde.

De Finse vrouw was hoofd van het cabinepersoneel van een luchtvaartmaatschappij en kreeg vanwege haar zwangerschap tijdelijk een kantoorbaan. Hierdoor ontving zij geen extra beloning meer vanwege een leidinggevende functie en onregelmatige arbeidstijden. Ook in dit geval was dat volgens het Hof terecht, omdat ze deze diensten tijdelijk niet leverde.

 

Bron: europa.nu.nl, 1 juli 2010