Minister Donner ondertekent overeenkomst vrij werknemersverkeer met Roemeni?´

23 augustus 2010

Betere handhaving en goede uitvoering over en weer van sociale zekerheid stonden centraal tijdens het werkbezoek van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan Roemenië op 1 juli 2010.
De minister heeft met Roemenië een overeenkomst gesloten over samenwerking bij de handhaving van de sociale zekerheid en controle op onderbetaling en belastingontduiking. Door betere samenwerking en uitwisseling van informatie is handhaving van rechten op sociale zekerheid, zoals WW voor Roemeense werknemers die terugkeren naar land van herkomst,efficiënter.

Oneerlijke concurrentie voorkomen
Beide landen hechten eraan om oneerlijke concurrentie door middel van slechte arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld onderbetaling, te voorkomen. Ook mogen werkgevers en werknemers die wel hun premies en belastingen betalen hiervan niet de dupe worden.
Roemenen hebben er belang bij goed te weten wat in Nederland hun rechten en plichten zijn. Hiermee kunnen de regels beter worden toegepast en slechte arbeidsvoorwaarden effectiever bestreden. SZW heeft speciaal voor Roemenen een informatiefolder ontwikkeld waarin de voorwaarden staan waaronder zij in Nederland mogen werken en wat hun rechten zijn.

Handhaving sociale zekerheidsregelingen
Uitvoeringsinstellingen moeten de sociale zekerheidsregelingen goed kunnen handhaven, zowel nu, als in de toekomst wanneer Roemenen op grond van EU-afspraken vrij mogen werken in Nederland. Op dit moment kunnen Roemeense werknemers alleen met een tewerkstellingsvergunning in Nederland aan de slag, er is nog geen vrij werknemersverkeer. Afgesproken is dat die eis in de toekomst vervalt.

Meer hierover weten van een advocaat in Tilburg?

Bron: Arbeidsinspectie, 1 juli 2010