'Rechter moet meer informatie geven'

15 juli 2010

Proefschrift bepleit ook andere manier van schikken.

Civiele partijen en hun advocaten moeten door rechters beter worden geïnformeerd over wat hen tijdens zittingen te wachten staat, zegt promovenda Janneke van der Linden. Ook zijn partijen en advocaten vaak niet tevreden met de schikkingen die ze onder begeleiding van civiele rechters treffen.

Een van de conclusies uit het onderzoek is dat civiele rechters veel te weinig informatie geven: partijen blijken niet goed op de hoogte van wat er op de zitting staat te gebeuren. 'Ook voor advocaten is dat vaak niet duidelijk omdat dat voorafgaand aan de zitting niet gecommuniceerd wordt', zegt Van der Linden. '... Een advocaat moet dan maar afwachten waarover de rechter op de zitting nog meer informatie wil hebben en hoe de zitting er precies zal uitzien.'

Daarnaast is het oordeel niet altijd positief over de manier waarop rechters schikkingen proberen te  bereiken. 'Als de rechter op de zitting voldoende informatie heeft om te kunnen beslissen, kijkt hij of er nog een schikking mogelijk is', legt Van der Linden uit. 'In dat kader geeft de rechter vaak aan hoe hij of zij tegen de zaak aankijkt. Een voorlopig oordeel wordt dat genoemd. De partijen overleggen vervolgens op de gang over een schikking.'

Uit het onderzoek bleek dat een deel van de partijen vond dat de rechter te weinig deed om een schikking mogelijk te maken, terwijl een ander deel vond dat de rechter de schikking er teveel door probeerde te drukken. Ook één op de zes advocaten was ontevreden over de schikkingsaanpak.

Van der Linden doet voorstellen om de zittingen te verbeteren. Ten eerste moeten rechters beide partijen voorafgaand aan een zitting zoveel mogelijk informatie geven. Algemene informatie, bijvoorbeeld over hoe de civiele procedure er uitziet, maar ook specifieke informatie over wat de rechter tijdens de zitting wil bespreken en hoe lang de zitting duurt.

Ten tweede moet er voor de onderhandelingen tussen partijen een aparte ruimte in de rechtbank zijn. 'Nu worden mensen de gang opgestuurd waar ze letterlijk tussen allerlei vreemde mensen die op andere zaken zitten te wachten, soms verdachten van strafzaken, met elkaar moeten onderhandelen. Dat vind ik te gek voor woorden.' Ook zou het mogelijk moeten worden om minder onder tijdsdruk te onderhandelen, bijvoorbeeld het schikkingsproces op een ander moment voort te zetten.

Meer weten over juridische procedures van een advocaat in Tilburg?

Bron: Opmaat arbeidsrecht nieuwsbericht 2010/324