Overheid steunt MKB

14 juli 2010

Geld voor kredietfonds ter verbetering balanspositie.

Twee particuliere fondsen gaan, met steun van de overheid, MKB-ers helpen bij het opbouwen van buffervermogen. De fondsen - het Fonds voor Midden- en Kleinbedrijf en Kapitaal Plaza - zorgen voor versterking van de balans door achtergestelde leningen en eigen vermogen aan te bieden. Daardoor wordt de solvabiliteit van ondernemingen vergroot. Gebleken is dat vooral kleinere bedrijven moeite hebben om voldoende financiering te vinden voor investerings- en uitbreidingsplannen.

Er is in totaal een half miljoen euro beschikbaar voor de fondsen.

‘Bij het aantrekken van de economie dreigt er een credit crunch, waardoor het voor kleinere bedrijven nog moeilijker kan worden om financiering te vinden. Daar moeten we ons nu al op voorbereiden,' aldus Minister Van der Hoeven van Economische Zaken.

Meer weten over ondernemingsrecht van een advocaat in Tilburg?

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken