Smartengeld van de Staat bij te lange procedure

15 april 2010

Snellere afhandeling bestuursrecht anders honderden euro's vergoeding

Burgers kunnen in de toekomstschadevergoeding vragen als een zaak bij de bestuursrechter te veel tijd in beslag neemt. Die kan oplopen tot enkele honderden euro's voor elk jaar dat de procedure heeft geduurd. De nieuwe vooregstelde regeling is een gevolg van internationale en nationale uitsprakenover schadevergoeding bij overschrijding van de redelijke termijn.

Als een bestuursrechtelijk geschil te lang duurt, kan onzekerheid over de uitkomst leiden tot spanning en frustratie. Diverse rechters hebben de Staat al meerdere keren veroordeeld tot betaling van schadevergoeding, waaronder smartengeld. Dit recht komt nu in de wet.

Het recht geldt voor degene die aan het procederen is, maar ook voor andere belanghebbenden. Als bijvoorbeeld een procedure over een kapvergunning in een achtertuin te lang duurt, kan de buurman daarvan net zo goed spanning en frustratie ondervinden, als de bomen ook bij zijn huis veel zicht wegnemen.

Of de behandeling van een zaak binnen een redelijke termijn is gebleven, hangt af van de totale procedure. De verwachting is dat de nieuwe termijnen niet veel afwijken van de termijnen nu als redelijk wordt gehanteerd: een gemiddelde van ongeveer vijf jaar vanaf beslissing op bezwaar tot einduitspraak. Heeft de zaak te lang geduurd, dan volgt een vergoeding. Bestuursrechters hanteren nu nog een vergoeding van - gemiddeld - 500 euro per half jaar vertraging, maar dat wordt meer.

Er is wetgeving in voorbereiding om dit recht ook in te voeren in het burgerlijke recht.

Meer weten over procesrecht van een advocaat in Tilburg?

 

Bron: Persbericht Ministerie van Justitie