SGP moet vrouwen toelaten

9 april 2010

Godsdienstvrijheid betekent niet dat mag worden gediscrimineerd.

De SGP weert vrouwen van de kieslijst, op godsdienstige gronden. Op die manier kunnen vrouwen niet namens SGP worden gekozen. De overheid verstrekt aan SGP een subsidie, net als aan andere politieke partijen. Inzet in een rechtszaak was of de overheid subsidie mocht blijven verstrekken aan een politieke partij die op deze wijze discrimineert op basis van geslacht.

Uiteindelijk heeft de Hoge Raad op 9 april 2010 een uitspraak gedaan. Nederland heeft het VN Vrouwen-verdrag uit 1979 ondertekend waarin verplicht is gesteld dat vrouwen volwaardig aan een politieke partij deel kunnen nemen. Nederland moet dus garanderen dat deze plicht wordt nageleefd. Dat wordt niet anders als het niet toelaten van vrouwen is gebaseerd op geloof. In een democratie is het recht om gekozen te worden namelijk zo fundamenteel dat dit niet opzij kan worden gezet door geloofsovertuigingen.

Deze discriminatie van vrouwen door de SGP is daarom niet toegestaan. De overheid moet er volgens de Hoge Raad dus voor zorgen dat vrouwen binnen de SGP ook echt dit recht gaan krijgen. Een subsidieverbod voor de SGP uitspreken ging de rechter net te ver, want daarmee zou hij op de stoel van de politiek gaan zitten.

Meer weten over gelijke behandeling van mannen en vrouwen van een advocaat in Tilburg?

Bron: Rechtspraak.nl (HR, LJN BK4547 en BK4549)