Aanpak excessieve bonussen

6 april 2010

Nieuwe wet zet maar een kleine stap.

Buitensporige bonussen hebben bijgedragen aan het nemen van onverantwoorde risico's door bestuurders van financiële instellingen. De overheid moest inspringen en financiele steun geven. Ook bij andere ondernemingen kunnen bonussen zo hoog zijn, dat de ontvangers zich vooral richten op persoonlijk korte-termijn-gewin dan het lange-termijn-belang van de onderneming.

Daarom kan de raad van commissarissen in de toekomst de waarde van een bonus bijstellen, een uitgekeerde bonus terugvorderen en wordt vastgelegd in welke gevallen dit kan. Het begrip 'bonussen' wordt ruim opgevat: het variabel deel van de beloning waarvan de toekenning afhankelijk is van het behalen van bepaalde doelstellingen.

De raad van commissarissen kan de waarde van de bonus aanpassen als blijkt dat uitbetaling in strijd zou komen met de doelstellingen van het vastgestelde beloningsbeleid en op gespannen voet staat met de economische situatie waar de vennootschap zich in bevindt. Terugvordering is bijvoorbeeld mogelijk als de doelen waarop de bonus is gebaseerd in werkelijkheid niet zijn bereikt, terwijl dit anders in de jaarstukken staat.

Deze voorgestelde wetgeving is maar een kleine stap want het betreft alleen de relatief kleine groep bedrijven waar een raad van commissarissen bestaat. Voor alle andere organisaties heeft dit wetsvoorstel weinig effect.

Meer weten hierover van een advocaat ondernemingsrecht in Tilburg?

Bron: Persbericht Ministerie van Justitie