Klein bedrijf mag zelf risico's inventariseren

2 april 2010

Minder regels bij verplichte risico-inventarisatie & -evaluatie.

De arbowet verplicht elke werkgever om in zijn bedrijf de risico's voor gezondheid en welzijn te inventariseren. Dat moet worden vastgelegd in een document en de risico's moeten om de zoveel tijd worden geëvalueerd. Voor die risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet verplicht de hulp van een deskundige worden ingeschakeld. Deze verplichting levert veel administratie en extra kosten op.  

Werkgevers met maximaal 25 werknemers hoeven vanaf 1 januari 2011 geen deskundige mere in te schakelen bij het opstellen van een RI&E. Zij kunnen dan gebruik maken van een erkend systeem of model voor risico-inventarisatie en -evaluatie in hun branche. Vanaf 1 januari 2011 mogen werknemers de RI&E van hun bedrijf ook inzien. De vereenvoudiging verlaagt de administratieve lasten voor kleine werkgevers. Bedrijven die gebruik maken van een standaard model uit een cao, hoefden al geen toetsing te laten uitvoeren door een deskundige.

Meer weten over arbeidsomstandigheden van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Persbericht Ministerie SZW