Incassokosten worden wettelijk beperkt

29 maart 2010

Bescherming kleine bedrijven en consumenten.

Bij achterstallige bedragen mogen de kosten die nodig zijn voor incasso worden doorberekend aan de nalatige. Die kosten kunnen flink oplopen. Het kabinet wil onredelijk hoge, buitengerechtelijke incassokosten aan banden leggen. De vergoeding van incassokosten wordt een percentage van het bedrag dat aan de schuldeiser is verschuldigd, met een minimumbedrag van 40 euro. Bij een achterstallige rekening van bijvoorbeeld € 1.000,- hoeft dan aan incassokosten niet meer dan € 150,- te worden vergoed.

De schuldeiser is verplicht eerst een aanmaning te sturen voordat hij de incassokosten in rekening kan brengen. Op die manier krijgt de schuldenaar veertien dagen de gelegenheid om alsnog de vordering te voldoen. De regeling geldt voor vorderingen tot 25.000 euro die vaak voorkomen bij transacties met consumenten en kleine bedrijven.

De norm voor vergoeding van incassokosten die nu in de wet is opgenomen, geeft vaak onvoldoende houvast om vast te stellen welk bedrag precies is verschuldigd. Hierdoor wordt in de praktijk regematig te veel in rekening gebracht. Met de nieuwe regels wordt dat verduidelijkt.

Meer weten over incasso van een advocaat in Tilburg?

Bron: Persbericht Ministerie van Justitie