Waar blijft het nieuwe ontslagrecht?

Auteur:Mark Diebels | 09-04-2013 | Share/Bookmark Mail dit artikel
Uitgang, ontslag

Al een paar keer leek duidelijk welke vorm het nieuwe ontslagrecht zou krijgen. Wat staat daar nu nog van overeind? En: welke zekerheden zijn er over het nieuwe ontslagrecht?

Qua ontslagrecht zitten wij midden in een mistbank. Af en toe trekt een flard op en krijgen we een glimp van wat er komen gaat. Maar andere keren kunnen we geen hand voor ogen zien. Het kabinet heeft zelf schuld aan deze wazigheid.

Wat is er gebeurd?

In het voorjaar van 2012 was er het Lente-akkoord. Het ontslagrecht zou naar ‘hire-and-fire’ gaan. Geen toetsing vooraf meer van de ontslagreden, geen rol voor het UWV en hooguit achteraf wat gedoe bij de rechter over de vergoeding. Alles leek in kannen en kruiken.

In oktober 2012 bleek dit niet het geval. Een ander kabinet kwam met een ander akkoord én een andere kijk op ontslag. De nieuwe visie?
De bal zou volledig bij het UWV komen, er zou wél vooraf getoetst worden en er zou nauwelijks een taak meer zijn voor de rechter. Die nieuwe kijk kon echter nog niet worden uitgewerkt. Want -zo haastte minister Asscher zich om te zeggen- als sociale partners een andere oplossing weten is die ook goed. Zolang deze maar niet meer gaat kosten dan de ideeën van oktober 2012.

En sindsdien is het dus stil. Sinds half maart zitten de sociale partners op de hei om te overleggen over de toekomst van de arbeidsmarkt. Afgelopen vrijdag werd gemeld dat dit overleg nog weken zal gaan duren.

Welke kant gaat het waarschijnlijk uit?

Er ligt nog geen enkel uitgewerkt plan voor een nieuw ontslagrecht, laat staan een wetsvoorstel met details. D’66 had al een ontslagrechtplan bij de Tweede Kamer ingediend maar dat is op eigen houtje gebeurd.

Uit de glimpen die we her en der opvangen blijken een paar zaken die grote kans maken terug te komen.

  • Beperking ontslagvergoeding: een maximum van € 75.000,- is al in de geldende Wet normering topinkomens genoemd. Dit bedrag komt ook in veel stukken over het nieuwe ontslagrecht terug en past bij het werkgeversgevoel.
  • Transitiebudget: makkelijker overstappen op de arbeidsmarkt wordt gestimuleerd, ook vanuit Europa. Werkgevers moeten dit gaan faciliteren.
  • Soort ontslagcheck vooraf: al was het alleen al maar om de oudere werknemers niet te gemakkelijk op straat te kunnen zetten.

Wanneer gaat het ontslagrecht veranderen?

De datum dat de nieuwe regels moeten gaan gelden staat ook nog niet -of eigenlijk niet meer- vast. Het UWV heeft laten vallen uit te gaan van 1 juli 2014, maar het lijkt op dit moment ondenkbaar dat wij over goed één jaar een ander ontslagrecht hebben.

De laatste ontslagrechtwijziging (Flexwet) duurde bijvoorbeeld al bijna twee jaar, en die was minder fundamenteel dan de ideeën nu.

Mark Diebels is arbeidsrechtadvocaat bij KZO|O13 Advocaten Tilburg


Reacties op dit artikel: