Huurrecht

Consquenties van huurovereenkomsten

Huurrecht is grofweg te verdelen in bedrijfsruimte en woonruimte. Een huurrecht advocaat van KZO|O13 richt zich vooral op bedrijfsruimte. Bij bedrijfsruimte zijn twee vormen bekend: de zogenaamde ‘290 Bedrijfsruimte', waarbij verkoop aan publiek plaatsvindt, en de ‘Huurwet-bedrijfsruimte', waaronder bijvoorbeeld een showroom valt. De duur van de overeenkomst is afhankelijk van de wet waaronder de bedrijfsruimte valt.Detailhandel versus showroom

De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan, waarbij is benadrukt dat doorslaggevend is wat partijen bij de gehuurde ruimte voor ogen heeft gestaan. Een voorbeeld is een pand waar geen detailhandel is toegestaan. Als de partijen in het contract afspreken dat er alleen een showroom wordt ingericht, maar beiden weten heel goed dat er ook verkoop aan publiek plaatsvindt, is er toch sprake van ‘290 Bedrijfsruimte'. Wat beide partijen voor ogen heeft gestaan, vindt de Hoge Raad belangrijker dan de vermelding in het contract.

Concurrentie van eigen huurder

Interessant is de problematiek bij het beconcurreren door verhuur van de eigen huurder. Een supermarkt wilde af van een in haar vestiging gevestigde bloemenkiosk (‘290 Bedrijfsruimte') en begon zelf een bloemenafdeling in de winkel. Dat was uiteraard tegen het zere been van de dame die de bloemenkiosk exploiteerde, want die zag haar omzet als sneeuw voor de zon verdwijnen.  De Hoge Raad besliste uiteindelijk dat voor de vraag of de supermarkt 'fout' zat de volgende factoren van belang waren:

  1. in welke mate de supermarkt de kioskhouder concurrentie aandeed
  2. de belangen van beide partijen bij deze vorm van concurrentie
  3. de contractueel voorgeschreven bestemming van het gehuurde

Consequenties overeenkomst

Deze praktijkvoorbeelden laten zien dat het zaak is om het contract goed in te richten en vooraf goed na te denken over de consequenties van het sluiten van een huurovereenkomst. Een KZO|O13 huurrecht advocaat helpt daar graag bij.

Onze huurrechtadvocaten