Ondernemingsrecht

KZO|O13 Advocaten: specialist ondernemingsrecht in Tilburg

Als ondernemer kunt u erg kwetsbaar zijn. Onderstaande voorbeelden illustreren wanneer advies en steun van een ondernemingsrecht advocaat van belang zijn.

Zieke zakenpartner

Stel, u voert samen met een partner een onderneming in een besloten vennootschap. Ieder is vijftig procent aandeelhouder en directeur. Dat is jarenlang goed gegaan, maar uw partner is ernstig ziek geworden. Zelf wil hij dat niet inzien. Het gaat bergafwaarts met de onderneming, maar beslissingen tot verandering worden niet genomen. Uw partner klampt zich vast aan de bestaande situatie en is wars van elke verandering. In de statuten leest u dat het doordrukken van beslissingen niet mogelijk is. Bij het staken van stemmen geldt een voorstel als niet-aangenomen. Wat kunt u doen?

Verdoezelen financiën

Of uw vennootschap draait vooral op uw kwaliteiten als verkoper. Voor de administratie heeft u een interne boekhouder en externe accountant in de arm genomen. De boekhouder ziet dat het niet goed gaat met het bedrijf, maar hij verbergt dat omdat hij vreest voor zijn ontslag. Hij verdoezelt financiële gegevens of maakt ze mooier dan zij in werkelijkheid zijn. De externe accountant en u worden op een gegeven moment argwanend, maar dan is het al te laat. Het doek valt. Ook blijkt dat uw boekhouder enige tijd geen aanslagen van de Belastingdienst meer heeft betaald, zonder melding van zogenaamde betalingsonmacht. Volgens de wet bent u in beginsel persoonlijk aansprakelijk voor de belastingschuld. Wat kunt u doen?

Uit deze aangrijpende praktijkvoorbeelden blijkt al wel dat het verstandig is ruggespraak te houden met een gespecialiseerde ondernemingsrecht advocaat.

Onze ondernemingsrechtadvocaten