OR en medezeggenschap

OR en medezeggenschap

Vanaf 50 werknemers moet een organisatie over een ondernemingsraad beschikken. Maar ook voor kleinere organisaties zijn er wettelijke regelingen over medezeggenschap van de werknemers. Elke organisatie moet een personeelsvergadering of een personeelsvertegenwoordiging hebben. Zij hebben minder bevoegdheden dan de ondernemingsraad. Toch zijn ze belangrijk voor een organisatie, om op die manier werknemers de kans te geven mee te praten en mee te beslissen. Zodra er werknemers zijn, komt medezeggenschap dus om de hoek kijken!

Ondernemingsraad

Het bekendste orgaan van medezeggenschap is de ondernemingsraad. Vooral het advies- en instemmingsrecht maken van de OR een belangrijke gesprekspartner. Zonder goedkeuring van de OR kunnen namelijk bepaalde belangrijke beslissingen niet worden genomen. Organisaties die daar te makkelijk over denken komen nogal eens in de problemen.

Meestal gaat het daarbij 'fout' voor een organisatie, doordat niet de juiste spelregels van medezeggenschap worden gevolgd. Een OR-advocaat van KZO|O13 Advocaten kan daar meer over vertellen. Zo is een belangrijk principe dat de OR op tijd moet worden betrokken bij besluitvorming, over bijvoorbeeld een reorganisatie of de invoering van (arbeidsvoorwaarden)regelingen. 'Op tijd' betekent 'op zo'n moment dat de OR nog invloed kan hebben op het definitieve besluit'. Te late inschakeling betekent dat de besluitvorming opnieuw moet worden gedaan, dus met behoorlijke vertraging.

Een OR moet zich er van bewust zijn dat hij ook het belang van de organisatie als geheel dient. De belangen van het personeel moeten worden behartigd, maar een valkuil is om te gedetailleerd en te individueel bezig te zijn. De OR moet juist het overzicht kunnen behouden en de bestuurder er op wijzen wanneer de belangen van de werknemers in het gedrang komen. Soms is dan ondersteuning van een OR-advocaat welkom!

 

Onze advocaten medezeggenschapsrecht