Kinderalimentatie voldoen in natura

22 mei 2015

In beginsel dient kinderalimentatie in geld uitbetaald te worden aan de ouder die voorziet in de opvoeding van de kinderen. De ouder die de alimentatie ontvangt, moet deze uitgeven aan de kosten van het levensonderhoud van de kinderen. De hoogte van de kinderalimentatie dient per geval bepaald te worden. De hoogte staat dus niet bij voorbaat vast, maar is afhankelijk van de levensstandaard die de kinderen tijdens het huwelijk gewend waren.  
In de volgende zaak twijfelde de man of het geld wel daadwerkelijk bij de kinderen terecht kwam. Hij verzocht de rechter daarom om de alimentatie in natura te mogen uit betalen.

Man en vrouw waren in 2002 een geregistreerd partnerschap aangegaan, maar hadden daarvoor al een langdurige relatie. Uit deze relatie waren twee kinderen geboren. Deze kinderen woonden na het einde van het geregistreerd partnerschap bij de moeder. De man betaalde daarom in dat kader kinderalimentatie aan de vrouw van €300,- per maand per kind. Enkele jaren na deze vaststelling vroeg de vrouw om een verhoging van de kinderalimentatie, nu de daadwerkelijke behoefte van de kinderen hoger lag. De behoefte van de kinderen zou €600,- per maand per kind bedragen gezien de levensstandaard die de kinderen uit het huwelijk gewend waren.
De man was het hiermee eens, de levensstandaard lag inderdaad hoger. Hij wilde echter niet een hoger bedrag aan kinderalimentatie aan de vrouw overmaken, nu hij ernstig twijfelde of het geld wel ten goede kwam aan de kinderen. De vrouw kon namelijk niet duidelijk aangeven waar de €300,- die ze reeds maandelijks per kind ontving aan uitgegeven werd. De man wilde daarom het geld ofwel direct aan de kinderen overmaken, ofwel de kinderalimentatie in natura voldoen.

Volgens de rechter zou het praktisch geenszins uitvoerbaar zijn om het geld aan de kinderen over te maken, nu uiteindelijk de vrouw met de opvoeding en verzorging belast was. De rechter stemde echter wel in met het betalen van kinderalimentatie in natura. De vrouw had namelijk in de rechtszaal erkend een deel van de kinderalimentatie te besteden aan haar eigen levensonderhoud, iets waar de kinderalimentatie absoluut niet voor bedoeld is. De rechter stelde daarom de volgende regeling vast: de man zou de betaling aan de vrouw van €300,- per maand per kind continueren. De overige €300,- per maand per kind waaraan de kinderen behoefte hadden, zou hij echter voldoen in natura. De man kon bijvoorbeeld de kosten voor sporten (inclusief kleding en andere benodigdheden), bijlessen, kleding en schoeisel voor zijn rekening nemen. De rechter stelde wel de eis dat de man moest kunnen aantonen waar het bedrag maandelijks aan werd uitgegeven.

Uit dit voorbeeld komt duidelijk naar voren dat bij ernstige twijfel het mogelijk is om de kinderalimentatie in natura te betalen. De kinderalimentatie is puur en alleen bedoeld om de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen te bekostigen. Als er ernstige twijfel bestaat of degene die het geld ontvangt dit wel doet, bestaat de mogelijkheid om de kinderalimentatie in natura te voldoen. Hiervoor is uiteraard wel toestemming van de rechter nodig.


Meer weten hierover van een
advocaat familierecht in Tilburg?

 

Bron: Gerechtshof ís-Hertogenbosch 3 februari 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BP5807

Neem voor meer informatie contact op met: