Eerst interen op vermogen, dan pas recht op alimentatie

30 maart 2015

Partneralimentatie is bedoeld als bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van de ex-partner. Dit hoeft niet altijd precies genoeg te zijn om rond te komen, maar is ook afhankelijk van de levensstandaard die partijen voor de echtscheiding hadden. In de volgende zaak wilde de vrouw, die in principe met haar eigen inkomen kon rondkomen, toch nog €1.000,- per maand van de ex-partner ontvangen.

Man en vrouw waren tweemaal gehuwd geweest. De eerste maal van 1983 tot 1999 en de tweede maal van 1998 tot 2006. Na de tweede echtscheiding werd geen maandelijks bedrag van partneralimentatie afgesproken, maar ontving de vrouw wel een eenmalig bedrag van ruim €90.000,-. Halverwege 2014 vroeg de vrouw de rechter om vast te stellen dat zij ook recht had op een bedrag van €1.000,- als bijdrage. De vrouw ontving vanuit haar uitkering uit de ziektewet en de huur- en zorgtoeslag voldoende om iedere maand van rond te komen. De vrouw vond het echter belachelijk dat de staat nu in haar levensonderhoud moest voorzien, in plaats van de man. Ook wilde zij de alimentatie gebruiken om leuke dingen met de kinderen te doen.

De man voerde allereerst aan dat de vrouw voldoende moest hebben aan de €90.000,- die hij aan haar had betaald na de tweede echtscheiding. De vrouw gaf echter aan dat dit bedrag op was. Ze had aan de drie oudste kinderen een schenking van €20.000,- per kind gedaan en voor het vierde kind had ze eenzelfde bedrag gereserveerd. Het overige geld was opgegaan doordat de vrouw dat nodig had voor noodzakelijke uitgaven.

Het Hof ging niet mee in het standpunt van de vrouw. De vrouw had wel drie betalingsbewijzen overgelegd waaruit bleek dat zij aan de drie oudste kinderen €20.000,- had overgemaakt, maar het Hof vond dit onvoldoende om aan te nemen dat het om een schenking aan de kinderen ging. Ook had men van de vrouw mogen verwachten dat zij in het licht van het zelfstandig voorzien in haar levensonderhoud op verantwoordelijke wijze met haar kapitaal zou omgaan.

Ook het feit dat de vrouw het geld wilde gebruiken om leuke dingen te doen met de kinderen was voor het Hof geen reden om de maandelijkse partneralimentatie aan haar toe te kennen. Partneralimentatie is bedoeld om in het eigen levensonderhoud te voorzien en dat kon de vrouw al met haar huidige inkomsten. Het Hof meende dan ook dat de vrouw geen recht had op partneralimentatie.

Uit deze uitspraak blijkt dat als de ex-partner een groot vermogen heeft, hij of zij eerst op dit vermogen moet interen alvorens hij of zij om alimentatie vraagt bij de ex-partner. Het feit dat het geld in een onredelijk kort tijdsbestek over de balk wordt gesmeten, maakt niet dat er zomaar een recht op partneralimentatie ontstaat. Men moet wel zorgvuldig met het vermogen omgaan om zo zelfstandig in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Meer weten hierover van een advocaat familierecht in Tilburg?

 

 

Bron: Hof ís-Hertogenbosch 26 maart 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:1083

Neem voor meer informatie contact op met: