Check je contract met de arbodienst!

19 juni 2017

De Arbowet verandert per 1 juli 2017. De bedrijfsarts krijgt meer bevoegdheden én er komen taken bij. Voor werkgevers betekent dit dat zij hun bestaande contract met de arbodienst moeten checken én zo nodig aanpassen. Let op dat een ondernemingsraad met het nieuwe contract moet instemmen. Hier een handige factsheet waarin de belangrijkste verplichtingen staan, die in het contract moet worden geregeld.

Nieuw zijn o.a.:

- het vastleggen van overlegmogelijkheden tussen bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad,

- het recht van een werknemer op een second opinion,

- de tijd die de bedrijfsarts moet krijgen om aan het opsporen van beroepsziekten te werken,

- de tijd die de bedrijfsarts moet krijgen om over preventie te adviseren.

Neem voor meer informatie contact op met: