Wie mag wat weten over de zieke werknemer?

20 mei 2016

In maart berichtte wij er al over dat Minister bereid was tot aanpassing van de transitievergoeding voor de langdurig zieke werknemer. Die werkgever heeft uiteraar wel informatie nodig van die werknemer. De Autoriteit Persoonsgegevens, het orgaan dat in Nederland in de gaten houdt of er zorgvuldig en op juiste wijze om wordt gegaan met de informatie van personen, heeft afgelopen maand nieuwe beleidsregels opgesteld over de informatie die gedeeld mag worden over zieke werknemers. Wat mag er nu gedeeld worden met wie over je wanneer je ziek bent?

Wie mag er iets weten over je ziek zijn?

De arbeidsrelatie tussen een werkgever en werknemer is niet in evenwicht. Wanneer een werknemer informatie over zijn ziek zijn verschaft aan zijn werknemer kan er hierdoor niet zomaar vanuit worden gegaan dat dit vrijwillig is gebeurd. De enigen die informatie van een zieke werknemer mogen hebben zijn de werkgever, de arbodienst en de bedrijfsarts, maar wat zij mogen weten verschilt. Het is van belang dat zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk gaan, maar met het delen van deze informatie moet wel hun privacy wel gewaarborgd blijven.

De werkgever

Werkgevers mogen wanneer je solliciteert niet vragen naar je gezondheid of ziekteverzuim in het verleden. Wanneer een werknemer ziek wordt wanneer hij of zij in dienst is bij een werkgever, mag de werkgever niet informeren naar de oorzaak van de ziekte van de werknemer en naar de aard van diens ziek zijn. Dit mag alleen de arbodienst of de bedrijfsarts, omdat zij degenen zijn die de werknemer behandelen voor zijn of haar ziekte.

Wat de werkgever wel mag vragen is of het ziek zijn het gevolg is van een arbeidsongeval, en hoe het verder moet met de werkzaamheden die zij normaliter verrichten. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer de werknemer verwacht weer op het werk te zijn of dat er lopende zaken zijn die dringend opgepakt moeten worden.  

De Autoriteit zegt heel duidelijk dat indien een werknemer een specifieke ziekte heeft waardoor collega's of werkgever moeten weten hoe zij moeten handelen, deze gegevens wel gedeeld mogen worden met de desbetreffende collega's. Hierbij kan gedacht worden aan epilepsie of suikerziekte.

De arbodienst en bedrijfsarts

De arbodienst en bedrijfsarts op hun beurt moeten uiteraard informatie over de oorzaak en de vorm van de ziekte van de werkgever hebben. Zij mogen op hun beurt alleen die informatie doorgeven aan de werkgever die hij noodzakelijk nodig heeft. Dit kunnen gegevens zijn die nodig zijn voor verzuimbegeleiding en re-integratie of voor de beoordeling of hij loon moet doorbetalen. 

Daarnaast is de arbodienst of bedrijfsarts wettelijk verplicht informatie door te geven aan het UWV, zodat deze weet hoe te handelen en hoe het met de status van de zieke werknemer staat. Hetzelfde geldt voor het re-integratiebedrijf wanneer die door de werkgever in de arm is genomen.

Conclusie: je werkgever mag niet zomaar alles van je vragen en weten over je gezondheid of wanneer je ziek wordt. Uiteraard moet sommige informatie wel gedeeld worden zodat je werkgever verder kan met het werk en er gewerkt kan worden aan je gezondheid. 

Meer weten over de zieke werknemer van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: De zieke werknemer, beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers, rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Neem voor meer informatie contact op met: