Einde aan mondelinge overeenkomsten via telemarketing?

9 mei 2011

Op dit moment kunnen contracten nog direct, mondeling via de telefoon worden aangegaan. Als het aan minister Verhagen van EL&I (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) ligt zal in de toekomst een overeenkomst die via een telemarketinggesprek telefonisch wordt gesloten pas rechtsgeldig worden nadat de consument de offerte schriftelijk of digitaal van een handtekening heeft voorzien. Telefonische verkoop wordt dan 'een telefonische inleiding tot een schriftelijke verkoop'.

In Brussel wordt momenteel in Europees verband onderhandeld over een nieuwe Richtlijn consumentenrechten. Gedurende deze onderhandelingen zijn er reeds stemmen opgegaan om een bepaling op te nemen dat een contract niet meer louter telefonisch rechtsgeldig tot stand kan komen. Of deze bepaling daadwerkelijk in de nieuwe richtlijn komt is onduidelijk maar de minister is nu ook aan het onderzoeken of nationale regels mogelijk zijn.

Meer weten over consumentenrechten van een advocaat in Tilburg? 

Bron: recht.nl, brief inzake wettelijke bescherming bij telefonische klantenwerving (Ministerie van EL&I)