Subsidies voor innovatieve MKB'ers

18 oktober 2010

Overheidsprogramma succesvol: uitbreiding voor bouwsector.

De overheid besteedt al enige tijd maatschappelijk relevant onderzoek uit aaninnovatieve bedrijven. Door in te schrijven op het SBIR programma (Small Businees Innovation Research) krijgen bedrijven een kans om nieuwe innovatieve producten, processen en diensten te ontwikkelen.

Ondernemers krijgen na opdracht de volledige kosten vergoed en hoeven niet zelf te investeren in de ontwikkeling, zoals bij subsidies. Dat vermindert het risico voor mkb-bedrijven. Om de kans te vergroten dat zulke projecten daadwerkelijk leiden tot nieuwe producten en diensten, blijven de intellectuele eigendomsrechten bij de ondernemer. Uit evaluatie van de regeling blijkt duidelijk dat SBIR bijdraagt aan het versterken van de innovatie van het mkb.Er worden ideeën voor innovatie uitgevoerd die anders door gebrek aan financiering of commerciële haalbaarheid niet of langzaam van de grond zouden komen. De regeling wordt uitgevoerd door AgentschapNL.

Bouw wordt uitgedaagd

Om innovatie in de bouw te stimuleren komt subsidie beschikbaar bestemd voor mkb'ers (15-35 werknemers). Vanaf 27 september 2010 is inschrijving op de regeling geopend; tot het einde van het jaar kunnen de ondernemingen hun innovatieve voorstellen indienen.

'Met name de woning- en utiliteitsbouw en de in dat kader gespecialiseerde werkzaamheden hebben het zwaar. Het is daarom belangrijk om de bouw te stimuleren om te blijven innoveren.' aldus het Ministerie.

Deze subsidieregeling IPC Bouw heeft betrekking op het uitwerken van een meerjarig innovatieplan, samenwerking tussen deelnemende bedrijven en het verwerven van externe kennis. Het plan moet gaan om een verbetering van het product of proces van het bedrijf.

Meer weten over subsidieregelingen voor een ondernemer van een advocaat ondernemingsrecht?

Bron: Nieuwsberichten Ministerie Economische Zaken