Disclaimer

De maatschap Klijn Zegers en van Osch advocaten (KZO|O13) bestaat mede uit rechtspersonen. Door KZO|O13 wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door KZO|O13 verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Op alle diensten en/of (andere) werkzaamheden zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van KZO|O13 advocaten, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden zijn online te raadplegen.

De inhoud van deze e-mail is uitsluitend bestemd voor bovenvermelde geadresseerde(n). Gebruik van de inhoud ervan door anderen zonder toestemming van de afzender of geadresseerde, is onrechtmatig. Mocht deze mail ten onrechte bij u terecht gekomen zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk direct contact met ons op te nemen onder telefoonnummer (+31) 013-5366555.