mr. dr. L.P.M. Klijn

Zeg maar Leo.

Stel een gratis vraag aan een advocaat

Leo Klijn

mr. dr. L.P.M. (Leo) Klijn (1952), beëdigd in 1997

De mens achter de advocaat? Een dag in de week ben ik oppas opa voor de vier kleinkinderen samen met mijn vrouw; de zaterdag wordt meestal besteed aan restauratie van klassieke auto's en tweemaal in de week 1,5 uur tot 2 uur ben ik te vinden op de fitnesstoestellen. Daarnaast genieten van lekker eten en goed glas wijn, dat is eigenlijk een goed beeld van Leo Klijn.
Aanbevelingen voor Leo als advocaat en in zijn verschillende nevenfuncties

Opleiding

Sociale Academie 1979 Breda.
Doctoraal Nederlands Recht 1983.
Promotie in de rechtsgeleerdheid 1992, Amsterdam.
Diverse opleidingen tot mediator.
CEDR-geregistreerd mediator.

Werkervaring

1975 t/m 1989 personeelswerk, waaronder Hoofd Arbeidsvoorwaarden in het bankwezen.
1989 t/m 1994 senior consultant arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen KPMG Management Consultants.
1994 t/m 1997 zelfstandige adviespraktijk op het gebied van arbeidsrecht.
Vanaf 1997 advocaat: specialisatie arbeidsrecht, arbowetgeving en gelijke behandeling.

Specialisatie

Arbeidsrecht, klachtrecht, counseling en mediation in het bijzonder op het terrein van gelijke behandeling en psychosociale arbeidsbelasting (o.a. seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld, discriminatie).

Publicaties

 • Theorie en praktijk van Individueel Klachtrecht voor werknemers, Kluwer Deventer ' 92.
 • OR en individueel klachtrecht, L.P.M. Klijn en E.A. Mante-Meijer, Samsom 1994, Kluwer 2003
 • De bevoegdheden van de O.R., serie O.R.-praktijk Samsom 1997.
 • Ontslagantwoordenboek Samsom 1997 t/m 2002.
 • Individueel klachtrecht, Handleiding voor de praktijk, Samsom 2000/Kluwer 2003 (2e druk).
 • Jaarboek Rechtspraak Burgerlijk Wetboek, Kluwer 1999-2004
 • Een decennium jurisprudentie arbeidsrecht, Kluwer 2004
 • Mediation in arbeidsrelaties, een handleiding voor de praktijk, Kluwer 2004, reeks Actueel Recht voor P&O
 • Mediation in arbeidsrelaties, een handleiding voor de praktijk, Een rol weggelegd voor de advocatuur, Kluwer 2005,
 • Goed werkgeverschap, Schorsing en op non actiefstelling, Actueel recht P&O, onder redactie van mr. drs., G.A. Diebels, Kluwer 2006
 • Arbeid Integraal, Procederen in arbeidszaken, Juridische aspecten van mediation, onder hoofdredactie van Prof. Mr. W.A. Zondag, SDU 2007
 • Diverse publicaties op het gebied van klachtrecht en mediation.

Artikel over seksuele intimidatie op de werkvloer in TRA juni/juli 2010, nr. 58, p.15-18

Nevenfuncties

Rechter plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam
Commissaris Biohorma B.V. te Elburg (tot en met 31 december 2010)
Lid (plv.) Commissie Gelijke Behandeling (tot 1 januari 2013)
Redactieraad Praktijkgids Arbeidsrecht
Vice voorzitter Landelijke Klachtencommissie primair en voortgezet onderwijs (LKC)
Voorzitter diverse klachtencommissies Omgangsvormen
Vertrouwenspersoon Klokkenluiderregelingen.

Hobby’s

Het hart van Leo gaat harder kloppen als er een Mercedes voorbij komt die ouder is dan dertig jaar. Kortom, het restaureren van oldtimers.

Zie ook het LinkedIn profiel van Leo Klijn.

 

Specialisaties

Onze advocaten